Semin

Seminstation

Välkomna till någon av våra hingstar, även transportsperma!
Seminveterinär: Anna Duse


Så här får ni kontakt med mig......


Mail: stalletell@gmail.com

Telefon: +46498482861 eller +46706672955


Lena Martell

Stånga Österlings 322

623 60 Stånga